Dear me,透過藝術︑運動︑創作︑工作坊和活動︐提升大眾對身心靈健康的關注︒我們會

定期舉辦各種形式的減壓工作坊︐讓大眾在忙碌的生活中好好休息︑享受生活︐迎接更豐

盛的生命︒「減壓工作坊」歡迎企業預約︐也歡迎私人團體自組參與︒

「今晚瞓好啲」第四季

如果你有睡眠問題,成日失眠、瞓得唔好、頸緊膊痛,身體痛症;伸展+按摩+催眠治療三管齊下,有效解決以上問題,「今晚瞓好啲」工作坊可以幫到你~

2023年11月10至12月1日
逢星期五晚上7:00-8:30
地點:觀塘翠屏道3號 9樓(活力家庭坊)
 
費用: 單人$300/位、二人同行$400/2位
名額12位 (須年滿18歲以上)

「今晚瞓好啲」第三季

如果你有睡眠問題,成日失眠、瞓得唔好、頸緊膊痛,身體痛症;伸展運動+催眠治療雙管齊下,有效解決以上問題!

2023年2月17至3月10日
逢星期五晚上7:00-8:30
地點:觀塘翠屏道3號 9樓(活力家庭坊)

報名:已滿額